http://www.swiadectwo.e-biznes.org/
wzór-świadectwo-energetyczne

 

ŚWIADECTWA  ENERGETYCZNE  Tomaszów Mazowiecki

(Tomaszów Maz., Rokiciny, Ujazd)


Wykonujemy tanio świadectwa energetyczne, certyfikaty - rzetelnie, tanio, terminowo.


*Świadectwo energetyczne - certyfikat energetyczny, jest dokumentem wymaganym przy sprzedaży, najmie, oddaniu w użytkowanie: budynku mieszkalnego, przemysłowego oraz lokalu mieszkalnego i usługowego, *.


Zadzwoń - odpowiemy na każde pytanie

tel. 534-860-530

 

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania certyfikatu energetycznego (świadectwa charakterystyki energetycznej) dla prawie wszystkich budynków oddawanych w użytkowanie oraz  podlegających zbyciu lub najmowi. Obowiązek ten istnieje także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie  charakterystyka energetyczna lokalu, budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku: wielkość energii zużywanej w czasie eksploatacji obiektu, niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb obiektu (np. c.o.i c.w.u), związanych z normatywnym użytkowaniem budynku, która obejmuje m.in. ogrzewanie, gorącą wodę do ogrzewania, chłodzenie, oświetlenie i wentylację. Wartość ta jest odzwierciedlona w wielu wskaźnikach numerycznych, wykazanych w certyfikacie. Wskazniki są obliczone z uwzględnieniem izolacji, charakterystyki technicznej i instalacyjnej oraz usytuowania w relacji do kieruków świata i uwarunkowań klimatycznych. Inne czynniki mające wpływ na obliczenia to wystawienie na słońce, wpływ konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania energii własnej i wpływ wielu innych czynników.

 

-------------------------------------------certyfikat_tomaszow@interia.pl

certyfikat-tomaszow-rokiciny-ujazdświadectwa_ujazd_tomaszow_mazowiecki